De stichting

Stichting het sclerodermie fonds bestaat uit 3 leden. Allemaal zijn ze bekend met sclerodermie en vol passie om een steentje bij te kunnen dragen om ervoor te zorgen dat mensen met deze ziekte meer duidelijkheid zullen gaan krijgen over het ontstaan van de ziekte en daarmee hopelijk ook in de toekomst kunnen zeggen: ‘Ik HAD sclerodermie’!

Wat is ons doel?

  • De bestrijding van sclerodermie

  • Werven van gelden

    Het werven, beheren en besteden van gelden ten behoeve van onderzoek naar sclerodermie

  • Financiële steun

    Het verlenen van financiële steun aan (rechts)personen, instellingen en organisaties in binnen- en buitenland die zich bezig houden met de bestrijding van of onderzoek naar sclerodermie.

Informatie

Contactgegevens:

Stichting het Sclerodermie Fonds
Buurtweg 31
6744PP EDERVEEN

Tel: 0651224073
Email: info@sclerodermiefonds.nl
Kvk nummer: 858264821
RSIN nummer: 70327505


Vanaf 17-01-2018 zijn wij aangemerkt als ANBI ( algemeen nut beogende instelling )

Klik hier om te kijken of uw toekomstige donatie wellicht belasting voordelen voor u kan hebben!

Jaarverslagen:
Door op de onderstaande link te klikken komt u in het pdf bestand waarin ons jaarverslag opent. Hierin kunt u exact zien wat dat jaar onze baten en lasten zijn geweest. Wij geven u graag een transparant overzicht van onze inkomsten en uitgaven!

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021 

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2023

Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, voor zover deze naar redelijkheid zijn gemaakt en niet bovenmatige vacatiegelden.